ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

Lista beneficiarilor de ajutor social cf. Lg. 416/2001 - august 2015