Protecţia datelor

cu caracter personal

 

INFORMARE PRIVIND

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Stimați cetăţeni!

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare şi vor fi aplicabile noile prevederi ale Regulamentului General privind Protecţia Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă priveşte şi pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecţia datelor cu caracter personal, atât pentru clienţi cât şi pentru operatori, şi totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.
Vă rugăm să citiţi acest mesaj până la final pentru a putea lua acum o decizie informată în ceea ce priveşte notificările şi comunicările viitoare dintre Instituţia publica locală şi dumneavoastră.

GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii şi înlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Instituţia autorităţii administraţiei publice locale, cunoaşte importanţa datelor dumneavoastră şi se angajează să protejeze confidenţialitatea şi securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată şi practică informaţiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate.

Care sunt noile prevederi ale regulamentului?

- dreptul de a fi uitat – aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară  De asemenea, puteţi solicita ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege;

- dreptul la portabilitatea datelor – există mai multă libertate de alegere. Se poate opta pentru transmiterea de date la o altă instituţie (operator);

- prevederi specifice referitoare la minori – instituţia administraţiei publice locale, nu urmăreşte în activităţile sale prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.      

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii.

Scopul pentru care colectam şi prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal, reprezintă solicitarea serviciilor pe care sunteţi sau nu îndreptăţiţi să le cereţi instituţiei primăriei: adeverinţe, autorizaţii, contracte, stare civilă, ajutoare sociale, etc.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecţie cum ar fi codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, vor fi colectate şi prelucrate în condiţii limitative şi în concordanţă cu dispoziţiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu privire la acestea.

Cui dezvăluim datele cu caracter personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menţionate mai sus, Administraţia publică locală poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: Autorităţi publice, Direcţii, Ministere, Instanţe de judecată, Parchete, etc. în bază şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

CE DREPTURI AVEŢI?

Începând cu data intrării în vigoare a noului regulament vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o dată pe an, să vi se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

- să accesaţi şi să interveniţi asupra datelor transmise;

- să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară;

- să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
 

Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal

Secretar UAT TOPLICENI,

                                     MUNTEANU ELENA

Documente ataşate:

Ghid_GDPR_ANSPDCP

drepturile_persoanelor_vizate_potrivit_regulamentului_nr_679

Directiva_UE_680-2016_RO