Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari Consiliu Local 2023

Numărul și data hotărâriiDenumirea actului administrativDescarcă
1/31.01.2023hotarare privind utilizarea excedentului din anii precedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023HCL 1-2023
2/31.01.2023hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023HCL 2-2023
3/31.01.2023hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii Legii 416/2001 in anul 2023HCL 3-2023
4/31.01.2023hotarare privind aprobarea și însușirea Protocolului de colaborare încheiat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis130963HCL 4-2023
5/23.02.2023hotarare pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”HCL 5-2023
6/23.02.2023hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023HCL 6-2023
7/30.03.2023hotarare cu privire la organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2023 / 2024 la nivelul comunei Topliceni judetul Buzau Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”HCL 7-2023
8/30.03.2023hotărâre privind participarea Comunei Topliceni , județul Buzau la constituirea parteneriatului privind elaborarea, depunerea spre selecție și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) 2023 – 2027 a Grupului de Acțiune Locală Valea Ramnicului, finanțată prin Planul National Strategic 2023-2027HCL 8-2023
9/30.03.2023hotarare pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3
biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
HCL 9-2023
10/30.03.2023hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 01.04.2023 - 30.06.2023HCL 10-2023
11/20.04.2023hotarare privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024HCL NR. 11-2023
12/20.04.2023hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023HCL NR. 12-2023
13/20.04.2023hotarare privind aprobarea contului de executie pe anul 2022HCL NR. 13-2023
14/20.04.2023hotarare privind declararea unor bunuri ca bunuri de uz si de interes public localHCL NR. 14-2023
15/20.04.2023hotarare privind aprobarea participării comunei Topliceni la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”HCL NR. 15-2023
16/20.04.2023Hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție “REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE SCOALA TOPLICENI, JUDETUL BUZAU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiHCL NR. 16-2023
17/ 26.05.2023hotarare privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I 2023HCL NR. 17-2023
18/26.05.2023hotarare pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale TopliceniHCL NR. 18-2023
19 / 22.06.2023hotarare privind aprobarea regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanțăHCL 19 -2023
20 / 22.06.2023hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sarat in AsociatieHCL 20- 2023
21 / 22.06.2023hotarare privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat­ ATRAS a Comunei Margaritesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteiaHCL 21-2023
22 / 22.06.2023hotarare privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.AHCL 22-2023
23 / 22.06.2023hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 01.07.2023 - 30.09.2023HCL 23 - 2023
24 / 13.07.2023hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023HCL 24-2023

ANEXA NR. 2 LA HCL 24-2023
25/ 13.07.2023hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al comunei Topliceni, judetul BuzauHCL 25-2023 (2)
26/ 13.07.2023hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna TopliceniHCL NR. 26-2023

Hotarari ale CL din anii anteriori